Arşiv

Archive for the ‘İngilizce Sayılar/Numbers’ Category

Ordinal Numbers

Ağustos 16, 2011 Yorum bırakın

Sonuna “th” ekleyerek  ınci inci yapabilirsiniz

First: Birinci

Second: İkinci

Thrid: Üçüncü

Fourth: Dördüncü

fifth: Beşinci

sixth: Altıncı

seventh: Yedinci

eighth: Sekizinci

nineth: Dokuzuncu

tenth: Onuncu

eleventh: Onbirinci

twelfth: Onikinci

A Hundrendth: Yüzüncü

 

Reklamlar

Sayılar

Ağustos 16, 2011 Yorum bırakın

Zero: 0

One:1

Two:2

Theree:3

Four:4

Five:5

Six:6

Seven:7

Eight:8

Nine:9

Ten:10

Eleven:11

Twelve:12

thirteen:13

fourteen:14

fifteen:15

sixteen:16

secentten:17

eighteen:18

ninetten:19

twenty:20

twenty-one:21

twenty-two:22

thirty:30

fourty:40

fifty:50

sixty:60

seventy:70

eighty:80

ninety:90

a hundrend:100

a thousand:1000

a hundrend thousan: 100.000